Thơ

Bạn nhỏ

527280_415870408476428_1335463798_n
tặng T.

Tôi có người bạn nhỏ
Thương quý nhất đời tôi
Nhưng mỗi lần gặp gỡ
Lại thường cãi nhau thôi

Tôi có người bạn nhỏ
Vốn sinh cùng một nơi
Nhưng vào nơi đất khách
Mới biết nhau giữa đời

Tôi có người bạn nhỏ
Lưu giữ ở tim thôi
Chỉ mong gần nhau mãi
Dẫu sau này có đôi.

Nhược Lạc