Thơ · Đời thường

Rượu vào lời ra

 7222_Chungking-express-1

Những cuốc bia hơi tuổi trẻ
rơi trên hàng quán vỉa hè
bên dưới những tàng me

không bao giờ em biết được
bao nhiêu triệu nơ-ron
đã chết bởi rượu bia

khi em ngồi tỉ tê
về cuộc đời buồn bã
khi chúng bạn cười say nghiêng ngả
đập tan chén cho trút cạn cơn sầu

và em thì đau
một cơn sâu kín nào
không hóa thành nước mắt
những chuyện đời chán ngắt
sao cứ đem ra kể hoài

không ai nói cho em biết
rượu ngon ở đâu
bia ngọt chỗ nào

hay chúng mình chỉ đang uống
để trông chờ một cơn nôn
tháo cống
như phép hoán dụ cho cơn nôn khác
mà ngoài đời ai cũng cười tươi

em đã mất hết tất cả lời ca
có thể hát
những câu thơ
có thể ngâm nga

không còn gì cả
(nhưng) rượu (vẫn) vào (và) lời (vẫn) ra

Nhược Lạc

 

One thought on “Rượu vào lời ra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s