Thơ

Không thích

alone

mình không thích dọn nhà
mỗi lần giở ra là bao hồi ức
đã cố nén chặt sâu trong lồng ngực
ba hôm nay tất cả lại chồm lên

mình không thích gọi tên
gặp nhau cứ phải kêu thành tiếng
gọi nhiều sẽ bỗng nhiên thân thuộc
lưu tâm rồi lại học cách để quên

Continue reading “Không thích”