Thơ

Ai đã đặt đôi giày trước cửa?

Ảnh: Daylahuong
Taken by Daylahuong

Ai đã đặt đôi giày trước cửa
suýt chút nữa tôi đã vội bước qua
may mà dừng lại
thế và xỏ chân

Ai đã đặt đôi giày thật gần
đôi giày vừa in ôm chân bằng vải ấm
và đế dày chắc chắn
để sẵn sàng bước đi

Continue reading “Ai đã đặt đôi giày trước cửa?”