Rung

Taken by daylahuong
Taken by daylahuong

Chuông rung ba hồi rưỡi rưỡi
Cửa rung bốn tiếng dữ dằn
Cây rung những phiến lăn tăn
Rèm rung mấy nắng hắt qua tay mềm
Quạt rung cánh gió ngoài hiên
Loa rung đoản khúc níu miền thơ ngây
Lịch rung lớp giấy mỏng gầy
Mấy mươi trang sách rung đầy suy tư
Rượu rung đêm giấu ngật ngừ
Mắt rung giọt nước chần chừ trên mi
Môi rung ngỡ tiếng thầm thì
Tay rung để lỡ một kỳ chia xa
Tim rung thì cũng mình ta
Tơ rung thì cũng người qua mất rồi.

Nhược Lạc

Một nửa

tumblr_nc8e5nZI411sxgpgeo2_1280
Tặng D.

Một nửa chữ trao nhau
Là thành ơn dạy dỗ
Một nửa câu vọng cổ
Hóa mắt đỏ sông quê

Một nửa của câu thề
Làm tim người khờ dại
Một nửa tơ nắng trải
Mang lỗi hẹn thu ngàn

Continue reading “Một nửa”