Thơ

Một nửa

tumblr_nc8e5nZI411sxgpgeo2_1280
Tặng D.

Một nửa chữ trao nhau
Là thành ơn dạy dỗ
Một nửa câu vọng cổ
Hóa mắt đỏ sông quê

Một nửa của câu thề
Làm tim người khờ dại
Một nửa tơ nắng trải
Mang lỗi hẹn thu ngàn

Continue reading “Một nửa”