Hai tách trà

tumblr_inline_mlpelfoE7M1qz4rgp

Sau một thời gian viết văn, viết thơ, mình muốn thử viết truyện cực ngắn xem thế nào. Đây là thể nghiệm đầu tiên. Truyện có tên là Hai tách trà. Dựa trên câu chuyện có thật. À không, là chuyện thật, chứ dựa gì nữa.

Two cups of tea.
One’s mine. One’s not yours.

Hai tách trà.
Một của em. Một không là của anh.

2 thoughts on “Hai tách trà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s