Thơ

Phố hoa

Screen Shot 2015-06-05 at 6.45.53 PM

tặng những phố hoa trong thành phố

đi qua đường hoa cúc
hoa sứ rồi hoa lan
em ở đâu thế nhỉ
tìm nhanh không ngày tàn

tôi đi từ hoa phượng
băng ngang góc hoa hồng
vẫn không tìm ra nẻo
tôi hoá thằng lông bông

Continue reading “Phố hoa”

Thơ

Đợi

Taken by daylahuong
Taken by daylahuong

vuông sân qua còn nắng
hôm nay đã ướt mây
xoan hồi kia còn đầy
sớm nay đã hoài phố

đàn buông một điệu cũ
nhưng anh không ở đây
khuôn mặt xương xương gầy
tay em tìm chẳng thấy

Continue reading “Đợi”