Thơ

Giặt áo

Bắc Ninh, tháng 4/2015
Bắc Ninh, tháng 4/2015

Hỡi cô giặt áo bên hiên,
Nhờ tay cô giũ mấy phiền muộn tôi
Lòng tôi bùn lấm cả rồi
Ngóng xin gàu nước tẩy trôi bụi đời

Thau kia ví cả bể khơi
Tay xinh làm chiếc thuyền bơi sang bờ
Bồ hòn tẩy hết dáy dơ
Trả về màu áo ban sơ tinh lành
Continue reading “Giặt áo”