Thơ

Viết hộ một khúc chia xa

Taken by Sun Smile.
Taken by Sun Smile.

Thành phố trút những trận mưa cuối cùng
anh chạy qua nhà em
gió lốc cuốn mù mịt
chuông cửa reo hồi thứ ba mới mở
anh nhìn em chẳng nói gì

tháng mười nhuốm sẵn mùi vị chia li
bó thạch thảo trên bàn đà héo rũ
chuyện của chúng mình đà rất cũ
còn gì để nói với nhau

Continue reading “Viết hộ một khúc chia xa”