ừ,

000005.JPG

ừ,
anh thấy mệt
và rất nhớ em.

cơn mưa tháng hạ
đã rơi cũ mèm

sao em còn mê mải
đong những chuyện hôm-mai
gió ngày sau vẫn thổi
niềm vui đâu quá dài
đêm buồn đâu trắng mãi
thức làm chi, u hoài

Continue reading