Thơ

anh

đứng trong cái bốt điện ngàn năm không người ghé
tay anh cầm ngàn năm không quẹt thẻ
đêm im tiếng muôn đời quên thỏ thẻ

chỉ có đám muỗi đêm lặng lẽ
đốt cho anh ba phát

rồi đi.