em không làm thơ nữa

F1000027

anh biết đấy,
em không làm thơ nữa

vì đôi tay đang mải bế với bồng
và mùa thu có ở đấy nữa không?
em nào biết
mấy bức tường vẫn trắng

Read More »