Thơ

ngày này năm ấy

DSC00006

ngày này năm ấy
facebook nhắc
ta đã ở đâu đó trong nhau

bạn đã like một status của mình
với niềm vui sướng của những điều mới lạ
mà không một ai đoán biết
về thương tổn mai sau

bữa cơm ta đã dùng
những điều ta đã nói
rớt lại đâu đó
bảy năm xa xôi

Continue reading “ngày này năm ấy”