Thơ

cuộc sống khó quá chừng

000048 (1)

sống theo cách của người nào
cũng khó,
em có nhận ra không?

dù là sống kiểu người Mông
hay là sống kiểu người không biết đùa
dù là sòng phẳng được-thua
hay kì kèo mãi để mua được nhiều

dù là
một người biết điều
hay một người chẳng hiểu ta nói gì

dù người ở lại
hay người bước đi
đôi giày cũ ấy
thôi thì mang cho

em đừng suy nghĩ lắng lo
nếu cô gái ấy nhỏ người,
còn em…

thôi về mở lòng tay xem
đâu ai giống được vân mềm trên tay
ta về ấp lại lòng ngay
về trồng hoa nhỏ mọc đầy lối đi

sống không như sách được vì:
cuộc đời riêng nhất,
mình đang đi mà.

Nhược Lạc