Thơ

tình len

DSC04568_Original

khi em ở gần anh
ngày tự đẹp
đất trời tự hẹp
mây tự khép nép
mùi tự quen

gió mùa tự hen
lời tự mon men
đường tự hèn
lòng tự nhỏ nhen

bão tự cài then
nắng tự buông rèm
trái thơm lỏn lẻn
môi tự nhoẻn

tình len.  

Nhược Lạc