buồn

IMG_3707

nếu buồn dài quá
ngồi xuống đây đo
dài ba mét nhé
không lo, không lo

em nằm tròn vo
như loài cá bé
anh vuốt em nhé
như thời gấu bông

nỗi buồn bỏ không
sợi rầu ngắn lại
nếu em bơ mãi
buồn buồn mà phai

nằm đến sáng mai
xin đời dừng lại
chừng hai mươi tiếng

để em nằm yên
cùng với muộn phiền
cùng với liên miên
mệt nhoài gom góp

sớm nay đi họp
chim đúc kết rằng
nếu hót véo von
thì em sẽ khóc
ra mừng tiếng vui.

Nhược Lạc