nhả

màn đêm nhả những cái nhìn

rất sâu trong mắt

và im trong lòng


nhả vô-tư-sáng khôn cùng
dẫu rằng sao bụi

mông lung tan tànhnhả hy-vọng-trắng trăng tranh

nhả tròn ước nguyện
nhả vành mắt rơi

nhả lên một làn khói hơi

ngôi nhà kể chuyện

lâu đời ở đây

nhả du ca tiếng dế gầy

nhả tôi ở vậy

cùng bầy ý suy


nhả li ti

nhả ngập tràn
nhả cơn mưa lớn

che màn mắt môi

nhả ra một bạn – cạnh tôi
hết cô ở cạnh đơn rồi,
ơn cô.

Nhược Lạc