bảy khúc thơ về bầu trờimột.
bàng bạc mây trôi
em đâu nghĩ nổi
nỗi nhớ nhẹ hơi.

hai.
bất tận xanh
anh bơi
chốc chốc gặp chim trời.

ba.
bữa sáng mỏng xốp
nắng sốt chứa chan
tràn qua ô cửa.

bốn.
không hẹn trước
trời đổ nước
ào ào

cái hẹn anh im.

năm.
dặn: uống đủ hai lít nước
/ một ngày
mây tặng cho ba

sáu.
nếu em không uống trà
thì mưa vẫn rơi
lũ ngập lời.

bảy.
người tốt trồng cây
mới đây,
giông về.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s