Đời thường

Mây Tràng Tiền

mayvayrong5

Có hôm em đã nhìn thấy mây vảy rồng.

Em không thấy nó giống vảy rồng, vì em đã nhìn thấy vảy rồng bao giờ đâu. Nhưng vì người ta gọi nó là mây vảy rồng, nên em cũng ăn theo mà gọi như thế.

Anh hỏi, thế em thấy nó giống cái gì.

Em bảo, em thấy nó giống như những viên kem mà người ta dùng cái thìa múc kem để múc. Em bảo có thêm cây ốc quế nữa, đặt viên kem lên là em sẽ thấy như mình đang ở Tràng Tiền.

Anh bảo, lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn.

Em cười. Continue reading “Mây Tràng Tiền”