Tiếng Việt

000067.JPG
Taken by D.

ơn giời những tiếng nước tôi
sáng trong từ thủa mẹ ngồi ru con

à ơi là tiếng nước non
ví dầu đưa chuyện của hòn vọng phu
bướm vàng đậu nhánh mù u
đò ngang xa vắng để thiên thu chờ

ca dao ủ bóng đêm mơ
quai thao nghiêng nón để hờ câu duyên
hội quê nô nức thuyền quyên
người đi tìm bạn đong nghiêng mắt cười

đồng dao rộn xóm vang trời
nu na nu nống chị ơi thu về
giận nhau xúc xỉa tiếng thề
bực đau ban sớm lại huề ban trưa

xóm giềng chia ngụm nước dừa
chia tô cơm thảo, canh dưa, cá dằm
người đi xa tận bao năm
vẫn thương nhớ một người chăm tát đồng

tiếng Việt như có, như không
dịu êm nhẫn nại mủi lòng người thương
chưa rành chữ viết đã tường (*)
lắng tai nghe rõ tiếng du dương mình

nước non một dải đinh ninh
tiếng ta là của riêng mình nước ta
ai làm cho tiếng sinh ra
ai mang tiếng Việt đi xa muôn trùng

ở nơi góc bể não nùng
dừng chân nhớ lại hát cùng câu ca
con cò bay lả bay la
bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

tiếng Việt ai giữ ai trông
ai cần trong sáng, ai mong đẹp giàu
tiếng tôi chẳng thiết gì đâu
tiếng tôi là phép nhiệm màu tự sinh.

Nhược Lạc 

(*) Ý thơ Lưu Quang Vũ.

Advertisement

Bên ấy

Taken by Takaji.
Taken by Takaji.

Nếu tôi về bên ấy
em có nhớ ra chào
mắt hoa mây lúng liếng
gieo tình tôi trên cao

Nếu tôi về bên ấy
em có nhớ hẹn xưa
thả đôi dòng suối tóc
hiền như những bài thơ

Nếu tôi về bên ấy
em có lỡ gì không
như là câu đò đến
đưa người đi sang sông

Nếu tôi về bên ấy
nhưng em không ở đây
bài ca dao tan mất
mặc sầu thương tôi đầy.

Nhược Lạc