sống

YK6W2330.JPG

ai nằm mơ thì mơ
ai sống đời thì sống
những đứa trẻ lông bông
đừng so nhau tiếng khóc

đời người như biển rộng
lòng người là động sâu
đứng đợi nhau ngoài cửa
đừng bước vào, kẻo đau

đóa hoa nở rất mau
sớm mai rồi cũng rụng
trên địa ngục khôn cùng
cứ thảnh thơi mà bước.

Nhược Lạc