Để mai tính

YK6W6383
Ở Cô Tô. Taken by D.

khi bạn đang trì hoãn
thì cuộc sống lao đi
khi bạn nghĩ vội gì
thì thời gian bay mất

khi bạn tin rằng thật
lời lại thành đãi bôi
khi bạn nghĩ thường thôi
không ngờ tình bền chặt

Continue reading