Xin

tumblr_lzvjhqlJhL1qf0ksao1_500

Bác cho em xin ít lửa
nhóm lại bếp ấm ngày xưa
những bữa cơm không phải đợi chờ
và giấc mơ không giật mình
dậy khóc

Bác cho em xin ít thóc
cho bầy chim sẻ ghé ăn
nhờ chúng mổ hết lăn tăn
của mớ rối nùi
trong ngực

Continue reading