Thức

YK6W1590.JPG

Dậy đi
đứa trẻ
trong tôi

Dậy đi
để ngắm
một chồi
lá non

Dậy đi
đôi mắt
to tròn
bỏ quên thế giới
còn đang mơ màng

Read More »

Bên ấy

Taken by Takaji.
Taken by Takaji.

Nếu tôi về bên ấy
em có nhớ ra chào
mắt hoa mây lúng liếng
gieo tình tôi trên cao

Nếu tôi về bên ấy
em có nhớ hẹn xưa
thả đôi dòng suối tóc
hiền như những bài thơ

Nếu tôi về bên ấy
em có lỡ gì không
như là câu đò đến
đưa người đi sang sông

Nếu tôi về bên ấy
nhưng em không ở đây
bài ca dao tan mất
mặc sầu thương tôi đầy.

Nhược Lạc