lấy chồng

IMG_6059

em là thước vải trong tay mẹ
đến tuổi lụa bay khách gạ về..

*

hôm ấy tơ trời trắng mải mê
và mắt em cười trong ngấn lệ
em chọn lấy người xa xứ thế
hoa đồng sao biết lối mà thăm

triền đê còn vết cỏ em nằm
trẻ thơ chòm xóm hát “dung dăng”
sào dưa cải mới hong vừa nắng
ải nhớ đôi bàn tay búp măng

tôi đi xa biết mấy mùa giăng
chắt chiu đợi rước hội đêm rằm
ve im . hè tắt . người đi khuất
chỉ còn tôi ngồi tiếc vạn năm.

Nhược Lạc

Advertisement