Thơ

đôi chân trần xắc nhỏ

YK6W6314

đôi chân trần xắc nhỏ
em đi tận đâu đâu
tôi tìm theo vết dấu
sương giăng gió bạc đầu

đôi chân trần xắc nhỏ
em hát giấc mộng chi
tôi thèm như bướm trắng
dập dìu bước em đi

đôi chân trần bé thế
sao đá cũng phải mòn
sao lồng ngực tuổi son
mà ấp đời dữ dội

đôi chân trần tội lỗi
bước qua một lần tôi
thế mà duyên từ ấy
thoát nhiên thành xa xôi

đôi chân trần, thôi nhé
khép bước hài lại đi
như tôi khép máu rỉ
từ nỗi lòng cây si.

Nhược Lạc