Bạn nhỏ

527280_415870408476428_1335463798_n
tặng T.

Tôi có người bạn nhỏ
Thương quý nhất đời tôi
Nhưng mỗi lần gặp gỡ
Lại thường cãi nhau thôi

Tôi có người bạn nhỏ
Vốn sinh cùng một nơi
Nhưng vào nơi đất khách
Mới biết nhau giữa đời

Tôi có người bạn nhỏ
Lưu giữ ở tim thôi
Chỉ mong gần nhau mãi
Dẫu sau này có đôi.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s