tình len

DSC04568_Original

khi em ở gần anh
ngày tự đẹp
đất trời tự hẹp
mây tự khép nép
mùi tự quen

gió mùa tự hen
lời tự mon men
đường tự hèn
lòng tự nhỏ nhen

bão tự cài then
nắng tự buông rèm
trái thơm lỏn lẻn
môi tự nhoẻn

tình len.  

Nhược Lạc  

 

2 thoughts on “tình len

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s