chẳng có chi mãi về sau

cái cây tôi mọc bình thường
ba mươi mùa thay lá
thi thoảng nhành đơm hoa
ít thời, cây đậu quả
những con chim xa lạ, vẫn đến và hót vang
tôi đọc thơ mùa màng đều đặn
không có gì khác lạ may mắn
tổ tiên nhắc rễ sâu, gió lớn thì cúi đầu
và nếu tố lốc, đoán trước ngày bình thản
mọi bài thơ, mọi câu hát,
chẳng có chi đáng được thuật lời
chẳng có chi đáng kể, mọi thời
song bầy chim vẫn thế, hót chuyên cần những điệu nối đuôi nhau
và tuyệt thế, cứ mãi về sau
chim vẫn hót, thay vì cất gáy.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s