p616857218

là bạn hay là tình
là phận hay tại mình
đêm nay chúng mình nâng chén
từ mai lại hết ưu phiền

là mộng hay là thiệt
là giận hay nhiều chuyện
bao năm chúng mình vui thế
tự dưng đi rước nỗi niềm

Continue reading

Advertisement