p616857218

là bạn hay là tình
là phận hay tại mình
đêm nay chúng mình nâng chén
từ mai lại hết ưu phiền

là mộng hay là thiệt
là giận hay nhiều chuyện
bao năm chúng mình vui thế
tự dưng đi rước nỗi niềm

là ngày trôi thật vội
là người xa thật rồi
bao nhiêu cách trùng sông núi
liệu mai người có nhớ người

là gì cũng là tình
là mình bên cạnh mình
bao nhiêu thinh lặng không nói
gửi theo câu hát lên trời.

Nhược Lạc

*Nếu ai có vô tình thấy nhịp quen, thì thử nghe bài này.

Advertisement

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s