sống

Share2015-08-31-23dfd1395a5c5ca0e29e7ece19d6aa8416be3be569971e83e7a8c2731bfeff16-Picture

không cần phải giống người ta
cũng không cần phải khác xa loài người
không cần nén khóc gượng cười
cũng không cần phải biếng lười niềm tin
không cần ra sức kiếm tìm
bình yên chẳng giấu ở miền xa xăm
không cần phải sống vạn năm
chỉ cần mỗi giấc ta nằm đều an.

Continue reading

Advertisement