Đếm

tumblr_nat0qaIq6D1qexpnpo6_r1_500

em đếm một, hai, ba
bao nhiêu cây vừa ngã
em đếm ba, hai, một
bao nhiêu sông vừa tan

em đếm nhẩm miên man
bao nhiêu điều ghẻ lạnh
bao nhiêu lòng người chạnh
không giữ nổi đất trời

Read More »