Đếm

tumblr_nat0qaIq6D1qexpnpo6_r1_500

em đếm một, hai, ba
bao nhiêu cây vừa ngã
em đếm ba, hai, một
bao nhiêu sông vừa tan

em đếm nhẩm miên man
bao nhiêu điều ghẻ lạnh
bao nhiêu lòng người chạnh
không giữ nổi đất trời

em đếm chẳng thành lời
những vòng ôm cây cũ
những người đang cổ vũ
cho sự sống đừng đi

em đếm nữa làm gì
bảy ngàn cây cũng chặt
ngàn dặm sông cũng đắp
nước non mình còn giàu

em đếm được gì đâu
giọng của em thì khẽ
tay của em thì bé
sao chống nổi binh quyền

thôi em chẳng muốn phiền
em không lo đếm nữa
em thôi ngồi trước cửa
em bỏ đi trồng cây

em bỏ công vun vầy
nơi những mầm sống mới
có bầy chim đang tới
chúng đếm một, hai, ba.

Nhược Lạc

Advertisement

2 thoughts on “Đếm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s