Một nửa

tumblr_nc8e5nZI411sxgpgeo2_1280
Tặng D.

Một nửa chữ trao nhau
Là thành ơn dạy dỗ
Một nửa câu vọng cổ
Hóa mắt đỏ sông quê

Một nửa của câu thề
Làm tim người khờ dại
Một nửa tơ nắng trải
Mang lỗi hẹn thu ngàn

Một nửa của mây ngang
Làm mưa không trọn phố
Một nửa khoang bóng đổ
Anh lỡ mắt em buồn

Một nửa của hình vuông
Không ra hình chi cả
Một nửa nhung nhớ lạ
Không hóa thành uyên ương

Một nửa của ngày thường
Không trùng phương em ngả
Một nửa chân buông thả
Ngã trong rừng nguyên sinh.

Viết tại sân bay Nội Bài 23.04.2015
Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s