Rung

Taken by daylahuong
Taken by daylahuong

Chuông rung ba hồi rưỡi rưỡi
Cửa rung bốn tiếng dữ dằn
Cây rung những phiến lăn tăn
Rèm rung mấy nắng hắt qua tay mềm
Quạt rung cánh gió ngoài hiên
Loa rung đoản khúc níu miền thơ ngây
Lịch rung lớp giấy mỏng gầy
Mấy mươi trang sách rung đầy suy tư
Rượu rung đêm giấu ngật ngừ
Mắt rung giọt nước chần chừ trên mi
Môi rung ngỡ tiếng thầm thì
Tay rung để lỡ một kỳ chia xa
Tim rung thì cũng mình ta
Tơ rung thì cũng người qua mất rồi.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s