bài thơ về những ngày giận nhau

IMG_4763.jpg

không thể nhớ nổi
chuyện gì đã xảy ra

chỉ biết là,
chúng ta không còn nói chuyện
em không còn huyên thuyên
và ôm anh từ sau xe máy

con kiến càng nhìn em áy náy
cá chết rồi chưa đủ hay sao

nhìn xem,
trời sắp mưa rào
còn không bảo nhau
cất sạp quần áo
dắt gọn xe vào

ơ kìa,
sao lại khóc nào?

con kiến càng buồn lắm
em khóc hết mấy mùa

Continue reading