chuyện con mèo

21

Nhà mình có nuôi một con mèo, vốn là mèo hoang. Mà nhà mình nói chung trước giờ toàn nhặt mèo ngoài đường về nuôi chứ chưa mua bao giờ. Trong nhà không ai quá thích mèo, chỉ là thấy tội không bước qua được.

Từ ngày đầu bước chân về nhà đến giờ, con mèo chỉ coi mình là cái máy xúc đồ ăn cho nó. Ngoài ra, nó tuyệt nhiên không có nhu cầu gần gũi vuốt ve gì. Khách đến nhà là chạy biến. Thấy mình thì không chạy nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn. Mình mà lại gần nó cũng chạy biến. Tóm lại, mình và nó là quan hệ cho ăn và được ăn.

Continue reading