Thơ

Lay

Screen Shot 2015-01-16 at 12.26.13 PM
Ảnh: Chillhiro’s flickr

lung lay tình
lung lay yêu
lòng sớm nay buồn
rũ như cành liễu

lung lay mộng
lung lay mơ
tâm vẽ mục đồng
say đôi vần thơ

Continue reading “Lay”