Lay

Screen Shot 2015-01-16 at 12.26.13 PM
Ảnh: Chillhiro’s flickr

lung lay tình
lung lay yêu
lòng sớm nay buồn
rũ như cành liễu

lung lay mộng
lung lay mơ
tâm vẽ mục đồng
say đôi vần thơ

lung lay chờ
lung lay mong
hỏi nhớ trong lòng
bao lâu thì phai

lung lay dại
lung lay khôn
một kiếp an nhàn
hay tan hoang lòng

lung lay phận
lung lay thân
thả cánh rong chơi
sớm mai về trời

lung lay thì
lung lay thôi
chẳng khóc, không hờn
gió tan thì thôi…

lung lay

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s