Thu

Goodbye summer. Taken by D.
Goodbye summer. Taken by D.

Có một mùa thu ở đó
mùa thu mặc sơmi caro
đeo kính gọng đen
và gác chân trần trên bậu cửa gỗ

Có một mùa thu trên phố
mùa thu chạy xe màu xanh lơ
mùa thu không biết làm thơ
thế mà lá vàng vẫn rơi trên tóc

Có một mùa thu làm em khóc
không phải vì mưa giăng
không phải vì mùa thu lăng nhăng
chỉ là mùa thu đương ở đó

còn em thì ở đây.

Nhược Lạc

Advertisement

Chờ

Image

Em làm hoa cốm mong manh
Chờ anh đến gói thơm nồng lá sen
Em làm tay chén thô men
Chờ anh tới rót hương đêm ấm lòng
Em làm sàng sẩy niêu nong
Trấu rơi xuống đất, ngọc trong giữ về
Chờ ai chờ mãi mải mê
Chờ câu hẹn ước, lời thê hôm nao

Nhược Lạc