Phố

Taken by Sun Smile
Taken by Sun Smile

Phố ở đâu thế nhỉ
Lúc tình đi qua nhau
Phố ở đâu thế nhỉ
Lúc mình đau tột cùng

Phố ở đâu thế nhỉ
Khi gió thổi ngang tim
Sao phố cứ lặng im
Cho tàng cây xơ xác

Continue reading