Phố

Taken by Sun Smile
Taken by Sun Smile

Phố ở đâu thế nhỉ
Lúc tình đi qua nhau
Phố ở đâu thế nhỉ
Lúc mình đau tột cùng

Phố ở đâu thế nhỉ
Khi gió thổi ngang tim
Sao phố cứ lặng im
Cho tàng cây xơ xác

Phố ở một nơi khác
Sao không về nhắc tên
Tâm trí người mau quên
Lẽ nào phố không nhớ

Phố từ trong hơi thở
Giữa một nụ hôn xa
Bao ước thề đã xa
Nay xẻ bầy như lá

Phố ơi thương phố quá
Phố ở đâu về đi
Cho mình đừng cách ly
Dù trong tim phố chắc gì có nhau.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s