em tôi.

000069.JPG
Taken by D.

em biết buồn tự buổi mới chòm nôi
tự mảnh áo mẹ phơi ngoài sậu cửa

mẹ đi hoài sóng đời huyễn tưởng
gom sợi buồn rồi ủ lấy thành con

mẹ thương em ấu tròn
mà gói đầy lòng biển

Continue reading