em tôi.

000069.JPG
Taken by D.

em biết buồn tự buổi mới chòm nôi
tự mảnh áo mẹ phơi ngoài sậu cửa

mẹ đi hoài sóng đời huyễn tưởng
gom sợi buồn rồi ủ lấy thành con

mẹ thương em ấu tròn
mà gói đầy lòng biển

buổi hiên sớm
em tôi ngồi khâu yếm
mảnh vải hồng tơ ánh nỗi tình si

hôm qua
em đã thấy gì?
mà sương sớm khước từ đêm quá đỗi
con kiến nhỏ thấy hạt cơm, từ chối
mật ở đâu rơi rớt vết ong bay

em đi xa mấy tỉnh này
em bay nhập đàn chim từ thượng cổ
thao thiết tự do muôn đời thống khổ
ai bảo em nếm hạt bồ hòn

tôi thương em
thương cả vết tình son

tôi nguyện thức cùng người
đêm ngại phố

buổi hôm qua
giữa muôn trùng lá đổ

tôi làm cột đèn
âu yếm nỗi-em-thương.

Nhược Lạc

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s