Mơ vàng

Tình cờ nhìn thấy bức hình này đúng lúc máy tính chạy tới bài hát cuối cùng trong album “Tuổi 25”. Giọng Lý thỏang đưa như gió dẫn dụ người nghe vào những giấc mơ. “Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang Vài người ôm giấc mơ bình yên Em cần an trú. Em cần […]