Phố hoa

Screen Shot 2015-06-05 at 6.45.53 PM

tặng những phố hoa trong thành phố

đi qua đường hoa cúc
hoa sứ rồi hoa lan
em ở đâu thế nhỉ
tìm nhanh không ngày tàn

tôi đi từ hoa phượng
băng ngang góc hoa hồng
vẫn không tìm ra nẻo
tôi hoá thằng lông bông

nhà em ở hoa sữa
hay trên đường hoa cau
mặc cả, hoa huệ nhé
hương không làm tôi đau

tôi đi tìm khắp chốn
những phố hoa đêm rồi
không thấy em ngỏ cửa
cho tôi vào ghé chơi

tôi khờ thật, em ơi
chỉ thấy nhau một bận
thế mà tin duyên phận
cứ trở quay về tìm

xin em cứ đứng im
từ phố hoa nào đấy
thế nào tôi cũng thấy
bởi vì tôi yêu em.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s