Phố hoa

Screen Shot 2015-06-05 at 6.45.53 PM

tặng những phố hoa trong thành phố

đi qua đường hoa cúc
hoa sứ rồi hoa lan
em ở đâu thế nhỉ
tìm nhanh không ngày tàn

tôi đi từ hoa phượng
băng ngang góc hoa hồng
vẫn không tìm ra nẻo
tôi hoá thằng lông bông

Continue reading

Advertisement

Tiểu hồng gai

rose had via reasonstobreathe.tumblr_thumb[1]

Mọc mầm từ một nhánh gai non.
Nụ bé mỏng nghiêng mình đón nắng.
Luồng gió lạ, cánh mơn run rẩy.
Lá nào đòng đưa, ru hết đêm nay.

Nụ tiểu hồng ngủ với à ơi.
Rồi thức giấc nghe đời mơn trớn.
Rồi rúc rích với chim chuyền ban sớm.
Rồi mắt mở tròn ra, ngắm với nhìn.

Continue reading