anh

đứng trong cái bốt điện ngàn năm không người ghé
tay anh cầm ngàn năm không quẹt thẻ
đêm im tiếng muôn đời quên thỏ thẻ

chỉ có đám muỗi đêm lặng lẽ
đốt cho anh ba phát

rồi đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s